Quo Vadis

je cyklus odborných přednášek s duchovním přesahem, které probíhají v prostorách Univerzitní kaple. Realizují se přibližně dvakrát za semestr. Jako přednášející jsou zváni uznávaní odborníci z nejrůznějších vědních disciplín, jejichž činnost přesahuje i do duchovní oblasti či naopak z duchovní oblasti čerpají i ve své odborné práci.

NEJBLIŽŠÍ PŘEDNÁŠKY 

Středa 11. března 2020 | 16:30 | Posmrtná pouť Anežky Přemyslovny za svatozáří | prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. z Katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, odborník na středověkou hagiografii, životy a kult svatých

Anotace: První pokus o Anežčinu kanonizaci se odehrál už v roce jejího úmrtí 1282, další pak za královny Elišky Přemyslovny v roce 1328. Pomýšlel na ni i Karel IV. Po Bílé hoře se nejdříve hledaly její ostatky a poté v roce 1679 požádal papeže o její svatořečení císař Leopold I. Úspěšná byla ale až žádost kardinála Schwarzenberga v 19. století, kterou završila beatifikace v roce 1874. Tím se konečně otevřela cesta ke kanonizaci, která ovšem trvala ještě dalších více než sto let. Historii „posmrtné pouti“ Anežky Přemyslovny bude vyprávět historik prof. PhDr. Petr Kubín. Ph.D., Th.D. z Katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, odborník na středověkou hagiografii, životy a kult svatých.

Informace o přednášejícím: 

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-97.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Kub%C3%ADn

_________________________________________________________________________

ARCHIV

27. 11. 2019 |  Evangelium podle Jaroslava Foglara | prof. Pavel Hošek, Ph.D. z Katedry systematické teologie Evangelického teologického semináře

Anotace: Působení výchovného a literárního díla Jaroslava Foglara nemá v české kultuře obdoby. Toto dílo je natolik vrstevnaté, členité a propojené tisíci vlákny vzájemných souvislostí a odkazů, že tvoří celistvý „svět“, do kterého je možné vstoupit a „žít v něm“ - a to nejen ve čtenářské fantazii. Ti, kdo „přijmou pozvání“ a ocitnou se „uvnitř“ Foglarova světa, nezřídka zakusí hlubokou vnitřní proměnu, která zasahuje nejen životní styl a stupnici hodnot, ale dotýká se i základních duchovních a existenciálních otázek…

Informace o přednášejícím: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Ho%C5%A1ek

https://etspraha.cz/cs/people/pavel.hosek   

http://www.krestanskaakademie.cz/clanek/509

17. 4. 2019 | Posvátná topografie Jeruzaléma | Mgr. Bc. Radka Fialová, Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd ČR

Anotace: V Jeruzalémě jako posvátném místě tří náboženství – judaismu, křesťanství a islámu – se nachází řada významných míst známých z biblické tradice: Chrámová hora, „město Davidovo“, chrám Božího hrobu, zahrada Getsemane, Olivová hora, údolí Hinom a další. Projdeme se spolu starým Jeruzalémem a podíváme se, jak vypadal v době Ježíšově a v pozdějších staletích. V rámci přednášky bude též představen „City of David Excavation Project“, na němž se podílí Evangelická teologická fakulta UK ve spolupráci s University Tel Aviv.
Informace o přednášející:
http://www.ics.cas.cz/pracovnici/23/radka-fialova
http://www.ivysehrad.cz/autor/fialova-radka/

27. 3. 2019 | Věda a víra očima teoretického fyzika | prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

Anotace: Lze skloubit moderní vědecké poznání a víru v Boha? A pokud ano, budou tyto dvě věci vedle sebe spíše jen přežívat, nebo se mohou doplňovat a být v harmonii? Existuje mezi vědeckým poznáváním světa a poznáváním Boha nějaká podobnost? Co nás může naučit o Bohu kvantová fyzika?
Informace o přednášejícím:
https://www.krestandnes.cz/profesor-fyziky-tomas-tyc-zivot-viry-pan-buh-genialni-konstrukter/
http://www.rozumnavira.cz/ruzne/127-citat-dne-prof-mgr-tomas-tyc-phd-o-vede-a-vire
https://www.astro.cz/clanky/multimedia/tomas-tyc-hostem-show-jana-krause.html

12. 12. 2018 | Vliv multikulturalismu na utváření osobnosti | Mgr. Roman Cardal, Ph.D., filozof a teolog 

Anotace: Společnost je dnes rozdělena na dva tábory - na zastánce multikulturalismu a na jeho odpůrce. Jejich vztah se stále více vyhrocuje. Proč? Stačí oponenty mravně dehonestovat, označit je za xenofoby, populisty, fašisty a žít i nadále v domnění vlastní kritičnosti a humanistické vyspělosti? Anebo je problém o mnoho složitější? Nebylo by poctivější si přiznat, že jsme se v této otázce nechali ovládnout ideologickými mentálními šablonami a nemáme patřičnou kvalifikaci pro kritické posouzení celé záležitosti? Místo levných hesel je lepší skutečně argumentovat. Při našem setkání se chceme věnovat tomu, pro co nezbývá místo v oficiálním mediálním prostoru.

Roman Cardal (*1965) studoval filozofii a teologii v Praze a také na Lateránské univerzitě v Římě a v Bologni. Přednášel dlouhou dobu filosofii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především theodiceou a metafyzikou. Vydal knihy "Bůh ve světle filosofie" (2005), "Identita a diference", "Systematický kurz ontologie" (2012), "Čtyři milníky politické filosofie" (2010) a "Vybrané otázky z filosofie" (2008). Přednáší pro Academia Bohemica, vysoké školy Cevro institut a spolupracuje s Občanským institutem.

14. 11. 2018 | Tetín, sv. Ludmila a počátky křesťanství v Čechách I PhDr. Michal Lutovský, archeolog a historik, specialista na raný středověk

Anotace: Přednáška přiblíží nejnovější archeologické poznatky o tetínském hradišti v raném středověku, ale i osudy jeho nejslavnější obyvatelky kněžny Ludmily. Manželka prvního historicky doloženého přemy­slovského knížete Bořivoje se výrazně zasloužila o prosazování křesťanství v Čechách. Část přednášky bude tedy věnována i christianizaci Čech a počátkům státu spjatým s Ludmilinými syny a vnuky.

22. 5. 2018 |  I když se nikdo nedívá | doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog, komeniolog a evangelický farář

Anotace: Náš učitel národů, J. A. Komenský, kdysi vznesl tuto otázku: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré, a také činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?“ Vědět, chtít, činit – poznání, vůle, jednání. Nejen na oko, nejen před lidmi, ale před sebou, i když se nikdo nedívá, tj. být dobrý ze své podstaty. Je to vůbec možné, taková integrita charakteru? Je to něco, co potřebujeme? Je možné naučit (se) dobru? Pokud ano, jak? Přednáška reflektuje, ujasňuje a aplikuje tyto otázky.